Test Adı Test Materyal Bağlı Olduğu Laboratuvar
Akışkan Kanalları İçin İç Basınç TestiTermal Güneş Kolektörü Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı
AlkaliniteTitrasyon düzeneği Biyokütle Laboratuvarı
Askıda Katı Madde TayiniAKM düzeneği Biyokütle Laboratuvarı
AzotToprak Karbon-Mineraloji Lab.
Azot TayiniYaş yakma, distilasyon ve titrasyon ünitesi Yemler ve Hayvan Besleme Laboratuvarı
Bağıl Basınca Karşı Adsorplana Azot Gaz Miktarı, Gözenek DağılımıAktif Karbon ve Türevi HÜBTAM Spektroskopi Laboratuvarı
BulanıklıkTurbidimetre Biyokütle Laboratuvarı
C Vitamini Analiziİsot ,Taze Gıda ve Baharatlar HÜBTAM İsot Araştırma Laboratuvarı
C-H-N-S-O (Elementlerin Analizi)Katı numune HÜBTAM Malzeme Laboratuvarı
Darbe Direnci DeneyiTermal Güneş Kolektörü Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı
Dış Işıl Şok DeneyiTermal Güneş Kolektörü Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı
DNA/RNA İzolasyonuBiyolojik Numuneler HÜBTAM Biyoteknoloji Labaratuvarı
DNA/RNA Miktar TayiniBiyolojik Numuneler HÜBTAM Biyoteknoloji Labaratuvarı
DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetrisi)Gıda, Seramik, Kil, Çimento, Yapı Mal., Odun Kağıt, Polimer, Boya, Kimyasallar, Katalizör HÜBTAM Spektroskopi Laboratuvarı
DTA (Diferansiyel Termal Analiz)Gıda, Seramik, Kil, Çimento, Yapı Mal., Odun Kağıt, Polimer, Boya, Kimyasallar, Katalizör HÜBTAM Spektroskopi Laboratuvarı
Durgun Hal Sıcaklık DeneyiTermal Güneş Kolektörü Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı
EmisyonToprak Karbon-Mineraloji Lab.
EnzimToprak Karbon-Mineraloji Lab.
FosforToprak Karbon-Mineraloji Lab.
GC FID ile Yağ Asiti ProfiliYağ HÜBTAM Kromatografi Laboratuvarı
GC-MS Aroma Analizi (Uçucu Yağ Analizi)Yağ HÜBTAM Kromatografi Laboratuvarı
HemogramEDTA'lı Tam Kan Klinik Bilimleri Laboratuvarları
HPLC İle Organik Asit AnaliziMeyve-Sebze HÜBTAM Kromatografi Laboratuvarı
HPLC İle Şeker Fragmentleri AnaliziMeyve-Sebze HÜBTAM Kromatografi Laboratuvarı
HPLC Organik Asitlerİsot ,Taze Gıda ve Baharatlar HÜBTAM İsot Araştırma Laboratuvarı
ICP OES'de Elementel AnaliziNa, K, Ca, Mg, Ba, B, P, Fe, Cu, Mn, Zn, Ni, Al, Pb, Co, Cd, Mo, V, Si, Cr, Hg HÜBTAM Spektroskopi Laboratuvarı
Isıl Performans Testi (Camlı Kolektör)Termal Güneş Kolektörü Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı
Isıl Performans Testi (Camsız Kolektör)Termal Güneş Kolektörü Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı
Işınlanma ve Ön Işınlanmaya Maruz Kalma DeneyiTermal Güneş Kolektörü Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı
İç Işıl Şok DeneyiTermal Güneş Kolektörü Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı
İdrar Dipstick TestiSteril İdrar Klinik Bilimleri Laboratuvarları
İnternet Hızı ölçmea Bilgisayar Lab
İyon Analiziİyon Kromatografisi Biyokütle Laboratuvarı
İyon Kromatografi ile Anyon AnaliziSu HÜBTAM Kromatografi Laboratuvarı
İyon Kromatogrfide Katyon AnaliziSu HÜBTAM Kromatografi Laboratuvarı
Kalite analiziToprak Toprak Kalite Laboratuvarı
Kan GazıHeparinli Tam Kan Klinik Bilimleri Laboratuvarları
KarbonToprak Karbon-Mineraloji Lab.
Kimyasal Oksijen İhtiyacı TayiniTermoreaktör, titrasyon düzeneği Biyokütle Laboratuvarı
Kolektör Boyunca Basınç Düşmesi TayiniTermal Güneş Kolektörü Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı
Kolektör etkin termal kapasite ve zaman sabitesi deneyiTermal Güneş Kolektörü Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı
Kolektörü Gelme Açısı Değiştiricisi Hesaplanması (IAM)Termal Güneş Kolektörü Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı
LC MSMS İle C- Vitamini AnaliziMeyve HÜBTAM Kromatografi Laboratuvarı
LC MSMS ile Fenolik Bileşik AnalizleriGIDA HÜBTAM Kromatografi Laboratuvarı
LC MSMS ile Pestisit AnalizleriGıda Ürünleri, Su HÜBTAM Kromatografi Laboratuvarı
LC-MS/MS Kalitatif AnalizSentez Ürün HÜBTAM Kromatografi Laboratuvarı
Mikroplate OkuyucuBiyolojik Numuneler HÜBTAM Spektroskopi Laboratuvarı
Mikroskobik Natif Dışı MuayenesiDışkı Klinik Bilimleri Laboratuvarları
Nişasta TayiniBitki,,Meyve-Sebze v.b Örnekler HÜBTAM Spektroskopi Laboratuvarı
Organik ve İnorganik Malzeme Yapı AnaliziOrganik ve İnorganik Bileşiklerde 1H,13C31,P19,F15N ,D2O,13 CAPT,13 CDEPT ,COSY ,NOESY ,ROESY ,HMQC ,HETCOR, COLOC HSQC HÜBTAM Spektroskopi Laboratuvarı
Özgül Filtre DirenciDead End Sistemi Biyokütle Laboratuvarı
PCRBiyolojik Numuneler HÜBTAM Biyoteknoloji Labaratuvarı
PCR ÇoğaltmaBiyolojik Numuneler HÜBTAM Biyoteknoloji Labaratuvarı
pH Tayiniph metre Biyokütle Laboratuvarı
Pozitif veya Negatif Basınçta Mekanik Yük DeneyiTermal Güneş Kolektörü Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı
Sekans AnaliziBiyolojik Numuneler HÜBTAM Biyoteknoloji Labaratuvarı
Selüloz TayiniBitki,Gübre,Meyve-Sebze,Pamuk v.b Örnekler HÜBTAM Spektroskopi Laboratuvarı
SEM ile Görüntülemeİnce Film, Toz, Bulk ve Biyolojik Numuneler HÜBTAM Malzeme Laboratuvarı
Sıcaklık Tayiniph metre/multimetre Biyokütle Laboratuvarı
Soğutmalı HomojenizatorDoku HÜBTAM Biyoteknoloji Labaratuvarı
Sülfat Analiziİyon Kromatografisi Biyokütle Laboratuvarı
Şeker Analiziİsot ,Taze Gıda ve Baharatlar HÜBTAM İsot Araştırma Laboratuvarı
Temel Gazlar (H2, O2, CO2, CH4, N2,)Gaz Numune HÜBTAM Kromatografi Laboratuvarı
TGA (Termal Gravimetrik Analiz)Gıda, Seramik, Kil, Çimento, Yapı Mal., Odun Kağıt, Polimer, Boya, Kimyasallar, Katalizör HÜBTAM Spektroskopi Laboratuvarı
TmixBiyolojik Numune HÜBTAM Biyoteknoloji Labaratuvarı
Toplam Fenolikİsot ,Taze Gıda ve Baharatlar HÜBTAM İsot Araştırma Laboratuvarı
Toplam Katı Madde TayiniEtüv Biyokütle Laboratuvarı
Toplam Yağ AnaliziBitki,,Meyve-Sebze v.b Örnekler HÜBTAM Spektroskopi Laboratuvarı
Trans-BlotProtein HÜBTAM Biyoteknoloji Labaratuvarı
Uçucu Askıda Katı Madde TayiniAKM düzeneği, etüv Biyokütle Laboratuvarı
Uçucu Katı Madde TayiniEtüv, kül fırını Biyokütle Laboratuvarı
Ultrasonik ParçalayıcıDoku HÜBTAM Biyoteknoloji Labaratuvarı
Vizkozite TayiniKatı Numuneler ,Sıvı Çözeltiler HÜBTAM Spektroskopi Laboratuvarı
XRD Analiziİnce Film, Bulk ve Toz Numuneler HÜBTAM Malzeme Laboratuvarı
Yağmur Nufuziyet DeneyiTermal Güneş Kolektörü Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı
Yatay Elektroforez SistemiDNA RNA gibi Makromoleküller HÜBTAM Biyoteknoloji Labaratuvarı
Yüksek Sıcaklık Direnci DeneyiTermal Güneş Kolektörü Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı