DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetrisi)


Test İsmi: DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetrisi)
Testin Uygulandığı Malzeme:: Gıda, Seramik, Kil, Çimento, Yapı Mal., Odun Kağıt, Polimer, Boya, Kimyasallar, Katalizör
Test Standartları:: ISO EN 11357-1 DSC Genel Prensipler, ISO EN 11357-2, Camsı Geçiş Sıcaklığı Tayini, ISO EN 11357-3 Erime ve Kristallenme Sıcaklığı ve Entalpi Tayini
Laboratuvar İsmi:HÜBTAM Spektroskopi Laboratuvarı
Bağlı Olduğu Birim: HUBTAM Merkezi Laboratuvarlar
Email: hubtam@harran.edu.tr
Telefon: 4143181621 - 1865
Web:http://hubtam.harran.edu.tr
Adres:Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Merkezi Laboratuvarı