Katıhal Araştırma LAboratuvarı


Laboratuvar İsmi: Katıhal Araştırma LAboratuvarı
Bağlı Olduğu Birim: Fizik
Email: ferhataslan@harran.edu.tr
Telefon: 4143183579
Web:
Adress:Osman Bey Kampüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü